30.03.2023, 11:22 ч.


Учителски колектив
Главен учител Печат
Петък, 05 Август 2011 17:04

инж. Минко Христов Николов


Длъжност - Главен учител, теоретично обучение

Образование:

Висше-магистър - Технически университет - София

Квалификация: Машинен инженер

Специалност: Техника и технология на текстила и облеклото

Професионална квалификация:

Технически университет - София - Педагогическа правоспособност
Технически университет - III ПКС

 
Педагогически съветник Печат
Петък, 07 Ноември 2014 21:59

Галя Стефанова Недялкова


Длъжност - Педагогически съветник

Образование:

Висше-бакалавър - ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Велико Търново

Квалификация: Философ – учител

Специалност: Философия

Висше-магистър - ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Велико Търново

Квалификация: Учител по география и икономика

Специалност: География и икономика

Професионална квалификация:

Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите (ДИПКУ) - гр. Варна - IV ПКС - Философия

 
Методическо обединение на учителите по общообразователна подготовка Печат
Неделя, 05 Октомври 2014 17:04

Елза Божанова Николаева

Председател на методическо обединение на учителите по общообразователна подготовка

Длъжност - Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Образование:

Висше-магистър - ШУ "Епископ Константин Преславски" - Шумен

Квалификация: Учител по български език и литература и история

Специалност: Български език и литература, История

Професионална квалификация:

Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите (ДИПКУ) - гр. Варна - II ПКС - Български и литература


КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНИ ОБЛАСТИ:


1. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Веселина Стефанова Владимирова
Длъжност
- Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Образование:

Висше-магистър - ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Велико Търново

Първа специалност:

Квалификация: Филолог учител

Специалност: Български език и литература

Втора специалност:

Квалификация: Психолог в учебно заведение и преподавател по психология

Специалност: Психология

Професионална квалификация:
Софийски университет - ДИУУ - гр. София - I ПКС - Български и литература


2. ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

Еленка Асенова Николаева

Длъжност - Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Образование:

Висше-магистър - ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Велико Търново

Квалификация: Учител

Специалност: Български език и литература, Руски език

Професионална квалификация:

Придобиване на нова професионална квалификация: Английски език и  литература - СУ "Св. Климент Охридски"

Софийски университет - ДИУУ - II ПКС - Български и руски език


Цветелина Иванова Петкова

Длъжност - Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Образование: Висше-магистър - СА "Д. А. Ценов" - Свищов

Квалификация: Икономист - счетоводител

Специалност: Счетоводство и контрол

Висше-магистър - ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Велико Търново

Квалификация: Учител по английски език

Специалност: Английска филология

Професионална квалификация:

СА "Д. А. Ценов" - Свищов - Педагогическа правоспособност - Учител по икономика

Софийски университет - ДИУУ - II ПКС - Английски език


Даниела Иванова Минзилева

Длъжност - Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Образование: Висше-магистър - СА "Д. А. Ценов" - Свищов

Квалификация: Икономист

Специалност: Финанси и кредит

Висше-магистър - ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Велико Търново

Квалификация: Учител по английски език

Специалност: Английска филология


3. МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ


инж. Ценка Йорданова Петкова

Длъжност - Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Образование: Висше-магистър - Русенски университет "Ангел Кънчев"

Квалификация: Електроинженер

Специалност: Електроснабдяване и електрообзавеждане

Висше-магистър - ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Велико Търново

Квалификация: Информатик

Специалност: Информатика

Професионална квалификация:

Технически университет - Габрово - Педагогическа правоспособност - Учител по електроснабдяване и електрообзавеждане

ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” - Педагогическа правоспособност - Учител по информатика и информационни технологии

Технически университет - Варна - III ПКС


инж. Пламен Йорданов Енчев

Длъжност - Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Образование: Висше-магистър - Русенски университет "Ангел Кънчев"

Квалификация: инженер по електроника и автоматика с учителска правоспособност

Специалност: Електронна техника и микроелектроника

Професионална квалификация:

Софийски университет - ДИУУ - IV ПКС - информатика и информационни технологии


Антония Невенчева Цветкова

Длъжност - Учител по математика

Образование: Магистър, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”

Специалност: Математика, информатика и информационни технологии


4. ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ, ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ И РЕЛИГИЯ


Константин Георгиев Байрактаров

Длъжност - Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Образование:

Висше-магистър - ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Велико Търново

Квалификация: Философ

Специалност: Философия

Висше-магистър - СА "Д. А. Ценов" - Свищов

Квалификация: Икономист-информатик

Специалност: Икономическа информатика

Професионална квалификация:

ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” - Педагогическа правоспособност - Учител по предметите от философския цикъл

ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” - Педагогическа правоспособност - Учител по информатика и информационни технологии

Технически университет - Варна - II ПКС


Митко Николаев Бялков

Длъжност - Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Образование: Висше-магистър - ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Велико Търново

Квалификация: Преподавател по история и география

Специалност: История и география


Йонка Тервелова Петрова

Длъжност - Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Образование: Висше-магистър - СА "Д. А. Ценов" - Свищов

Квалификация: Икономист

Специалност: Икономическа педагогика

Професионална квалификация: Преподавател по икономика и география


5. ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ


Соня Андреева Дечева

Длъжност - Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Образование: Висше-магистър - Химикотехнологичен и металургичен университет- София

Квалификация: Инженер-химик

Специалност: Химични технологии

Професионална квалификация: Учител по химия и химични технологии


инж. Татяна Любомирова Василева

Длъжност - Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Образование: Висше-магистър - Тракийски университет – Стара Загора

Квалификация: Зооинженер

Специалност: Технолог на мляко и млечни продукти

Професионална квалификация: Тракийски университет – Стара Загора, учител по биология


Румяна Михайлова Августинова

Длъжност - Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Образование: Висше-магистър - Шуменски университет "Константин Преславски"

Квалификация: Физик

Специалност: Математика, физика и астрономия

Професионална квалификация: Учител по физика, V ПКС


6. ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ


инж. Емил Ангелов Иванов

Длъжност - Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Образование:

Висше-магистър - Висш институт по хранителна и вкусова промишленост (ВИХВП) - Пловдив

Квалификация: Инженер-хранително вкусова промишленост

Образование:

Висше-магистър - Национална спортна академия - София

Квалификация: Учител

Специалност: Физическо възпитание

Професионална квалификация:

Висш хранителен институт - Габрово - педагогическа правоспособност


Стефан Христов Трайков

Длъжност - Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Образование: ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Велико Търново


 
Методическо обединение на учителите по професионална подготовка Печат
Неделя, 05 Октомври 2014 17:04

ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ / СПЕЦИАЛНОСТИ:


1. ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕНЕРГЕТИКА

 

инж. Анатолий Митков Парашкевов

Длъжност - Старши учител, практическо обучение

Образование: Висше-професионален бакалавър - Институт за учители по практика - Сливен

Квалификация: Учител по практика

Специалност: Електротехника

Образование: Висше-бакалавър- Русенски университет "Ангел Кънчев"

Квалификация: Електроинженер

Специалност: Електроенергетика и електрообзавеждане

Професионална квалификация:

Софийски университет - ДИУУ - IV ПКС - Електроенергетика и електрообзавеждане


инж. Красимир Минчев Кирилов

Длъжност - Учител, теоретично обучение

Образование: РУ "Ангел Кънчев" - Русе

Специалност: Транспортна техника и технологии (бакалавър), Хибридни и електрически превозни средства (магистър)

Квалификация: Учител по професионална подготовка


2. ПРОИЗВОДСТВЕНИ ТЕХНОЛОГИИ – ТЕКСТИЛ, ОБЛЕКЛО, ОБУВКИ И КОЖИ


инж. Минко Христов Николов

Длъжност - Главен учител, теоретично обучение

Образование: Висше-магистър - Технически университет - София

Квалификация: Машинен инженер

Специалност: Техника и технология на текстила и облеклото

Професионална квалификация:

Технически университет - София - Педагогическа правоспособност

Технически университет - Варна - III ПКС


3. ПРОИЗВОДСТВЕНИ ТЕХНОЛОГИИ – ДЪРВЕСИНА, ХАРТИЯ, ПЛАСТМАСИ И СТЪКЛО


Николай Любенов Николаев 

Длъжност - Учител, теоретично обучение

Образование: Висше-професионален бакалавър - Институт за учители по практика - Сливен

Квалификация: Учител

Специалност: Механична технология на дървесината

Професионална квалификация: Департамент за повишаване на информацията и квалификацията на учителите - Стара Загора - V ПКС - Механична технология на дървесината


Калушко Любенов Николаев

Длъжност - Възпитател

Образование:

Висше-професионален бакалавър - Институт за учители по практика - Сливен

Квалификация: Учител

Специалност: Механична технология на дървесината

Професионална квалификация: Департамент за повишаване на информацията и квалификацията на учителите - Стара Загора - V ПКС - Механична технология на дървесината


4. ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО И КЕТЪРИНГИвелина Великова Енчева

Длъжност - Учител, практическо обучение

Образование: Висше-професионален бакалавър - ИЕ - Силистра

Квалификация: Специалист по ЕТМ

Специалност: Електронна техника и микроелектроника

Образование: Висше-професионален бакалавър - Институт за учители по практика - Сливен

Квалификация: Учител

Специалност: Технология на продуктите за обществено хранене


инж. Анета Владимирова Тодорова

Длъжност - Учител, практическо обучение

Образование: Висше-професионален бакалавър - Институт за учители по практика - Сливен

Квалификация: Учител

Специалност: Технология на храната и обществено хранене

Образование: Висше-професионален бакалавър - Тракийски университет, факултет Техника и технологии - Ямбол

Квалификация: инженер технолог

Специалност: Технология на храните

Професионална квалификация:

Шуменски университет - ДИКПО - IV ПКС


инж. Светослава Георгиева Йорданова

Длъжност - Учител практическо обучение

Образование: ХТМУ - София

Специалност: Биотехнологии


Анета Иванова Атанасова

Длъжност - Учител практическо обучение, направление: "Хотелиерство и ресторантьорство"

Образование: СА "Д. А. Ценов" - Свищов

Специалност: Мениджмънт на търговската дейност


5. АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

 

Тони Христов Вързалов

Длъжност - Старши учител, практическо обучение

Образование: Висше-бакалавър - Институт за подготовка на учители по практика (ИУП) - Сливен

Квалификация: Учител - специалист по транспорт

Специалност: Автотранспортна техника


инж. Антон Маринов Василев

Длъжност - Учител теоретично обучение по Автотранспортна техника

Образование: РУ "Ангел Кънчев" - Русе

Специалност: Техник по транспортна техника


Стефан Цеков Христов

Длъжност - Учител професионално обучение по Автотранспортна техника

Образование: Институт за учители по практика - Сливен

Специалност: Преподавател-инструктор


6. КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ


инж. Пламен Йорданов Енчев
Длъжност - Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Образование: Висше-магистър - Русенски университет "Ангел Кънчев"
Квалификация: инженер по електроника и автоматика с учителска правоспособност
Специалност: Електронна техника и микроелектроника
Професионална квалификация: СУ-ДИУУ - IV ПКС


Детелина Димитрова Иванова

Длъжност - Учител теоретично обучение

Образование: РУ "Ангел Кънчев" - Русе

Специалност: Електронна техника и микроелектроника; Математика


инж. Милен Игнатов Игнатов

Длъжност - Учител, теоретично обучение

Образование: РУ "Ангел Кънчев" - Русе

Специалност: Електроника

Квалификация: Учител по електроника 
Методическо обединение на възпитателите Печат
Неделя, 05 Октомври 2014 17:04

Калушко Любенов Николаев

Председател на методическо обединение на възпитателите

Длъжност - Старши възпитател
Образование: Висше-професионален бакалавър - Институт за учители по практика - Сливен
Квалификация: Учител
Специалност: Механична технология на дървесината
Професионална квалификация: Департамент за повишаване на информацията и квалификацията на учителите - Стара Загора - V ПКС - Механична технология на дървесината

Елмира Божинова Георгиева

Длъжност - Възпитател

Образование: Висше-магистър - СА "Д. А. Ценов" - Свищов

Квалификация: Икономист

Специалност: Статистика и иконометрия

Професионална квалификация:

Учител по икономически дисциплини, педагогическа правоспособност - СА "Д. А. Ценов" - Свищов


Нина Иванова Петрова

Длъжност - Старши възпитател

Образование: Висше-магистър - ВПИ - Благоевград

Специалност: Начална училищна педагогика


Миглена Момчилова Рашева

Длъжност - Възпитател

Образование: Висше-магистър - СА "Д. А. Ценов" - Свищов

Квалификация: Икономист

Специалност: Финанси

Професионална квалификация: Икономическа педагогика
 Свищовска професионална гимназия "Ал. Константинов" * Aleko Konstantinov Svishtov Vocational School