30.03.2023, 11:14 ч.


Служители
Служители Печат
Сряда, 05 Ноември 2014 17:04

Сийка Георгиева Няголова

Длъжност - Завеждащ, административна служба


Илияна Петрова Илиева

Длъжност – Счетоводител

Виолета Цветанова Костова
Длъжност
- Домакин – училище

Светла Алексиева Райкова
Длъжност
- Домакин - общежитие и стол

Кристина Велизарова Лазова
Длъжност -Технически сътрудник

Марийка Борисова Христова

Длъжност - Завеждащ учебна работилница


Красимир Иванов Антонов

Длъжност - Огняр


Емил Иванов Цветанов

Длъжност - Огняр


Пламен Давидов Димитров

Длъжност - Пазач-портиер


Недялко Димитров Цочев

Длъжност - Пазач-портиер


Анка Божинова Георгиева

Длъжност - Хигиенист


Диана Илиева Ганева

Длъжност - Хигиенист

Разие Шабанова Гьолбунарла
Длъжност - Хигиенист


 



Свищовска професионална гимназия "Ал. Константинов" * Aleko Konstantinov Svishtov Vocational School