30.03.2023, 11:29 ч.


Ръководство
Директор Печат
Петък, 05 Август 2011 17:04

инж. Веска Симеонова Николова


Длъжност - Директор

Образование:

Висше-магистър - Технически университет - София

Квалификация: Инженер електроника и автоматика

Специалност: Електронна техника и микроелектроника

Висше-магистър - ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Велико Търново

Квалификация: Информатик

Специалност: Информатика

Професионална квалификация:

Югозападен университет “Неофит Рилски”- Благоевград - Педагогическа правоспособност - Учител по електроника и автоматика;

Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий” - Педагогическа правоспособност - Учител по информатика и информационни технологии

Технически университет - Варна - III ПКС

 
Заместник директор (учебна дейност) Печат
Петък, 05 Август 2011 17:04

Станка Минчева Койнова


Длъжност - Заместник директор (учебна дейност)

Образование:

Висше-магистър - Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов

Квалификация: Икономист

Професионална квалификация:

Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов - икономическа педагогика

 
Заместник директор (административна дейност) Печат
Неделя, 15 Октомври 2017 18:11

Сребрина Йовкова Лилова

Длъжност - Заместник директор (административна дейност)

Образование:

Висше-бакалавър - СА "Д. А. Ценов" - Свищов

Квалификация: Икономист

Специалност: Индустриален бизнес и предприемачество

 
Главен счетоводител Печат
Вторник, 05 Август 2014 17:04

Петкана Петкова Лазарова

Длъжност: Главен счетоводител

Образование: Висше-магистър - Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов

Квалификация: Икономист-финансист

Специалност: Счетоводство и одит на нефинансовите предприятия

 Свищовска професионална гимназия "Ал. Константинов" * Aleko Konstantinov Svishtov Vocational School