30.03.2023, 10:22 ч.


Еразъм+
Мобилността на автотехниците в Германия по Еразъм+ (2 гр.) Печат
Четвъртък, 16 Септември 2021 20:21


Oт 03.07 до 19.07.2021 г. седем ученици от професия „Техник по транспортна техника“, професионално направление „Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства“ проведоха производствената си практика в Берлин , Германия  по проект 2020-1-BG01-KA116-078533 „Европейска мобилност за инвестиция в бъдещето” по Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1 "Образователна мобилност за граждани", Сектор "Професионално образование и обучение".
В Берлин, Германия бяхме настанени  в  Metropol Hostel Berlin. На 05.07.2021 г. от 10.00 ч. проведохме онлайн среща с ръководителя на групата от фирмата-партньор Berlink госпожа  Силвия Дудек, която презентира фирмата-партньор и запозна учениците с особеностите и изискванията при провеждане на мобилността.
С ръководителя на групата проведохме визита в центъра на Берлин. Силвия показа основните забележителности на града, транспорта, културни и други институции.
От 05.07 до 16.07.2021 г. учениците провеждаха своята практика като бяха разпределени на работа в 4 фирми, работеха по 6 часа дневно, както следва:
- Антонио Цветанов, Иван Василев и Мартин Георгиев работеха във фирма BAZ  Berlin;
- Рамон Капелов и Тихомир Янков работеха във фирма Contessa;
- Найден Алексиев работи във фирма  Wyhikel;
- Никола Янков работи във фирма CNC.
На участниците в мобилността бяха подсигурени седмични карти за пътуване, за да могат да се придвижват до работното си място.
Ръководени от своите наставници, учениците се запознаха с организацията на работа в немска фирма , надградиха знанията, усвоени в училище, придобиха опит и умения в областта на обслужването и ремонта на транспортната техника. По време на мобилността участниците имаха организиранa културнa визитa в Deutsche Technikmuseum – Берлин , която се проведе на 10.07.2021 г.
В края на производствената практика г-жа Силвия Дудек благодари на учениците за чудесното представяне и за прекрасните отзиви от наставниците. Всички участниците получиха европейски сертификати, а придобитият професионален и социален опит ще увеличи шансовете на учениците за успешна реализация на европейския пазар на труда.

Тони Вързалов
/придружаващ учител/

 
Мобилността на ресторантьорите в Италия по Еразъм+ (1 гр.) Печат
Четвъртък, 16 Септември 2021 20:19


През месец юли група ученици от XI клас, професия "Ресторантьор", специалност "Кетъринг" проведоха производствената си практика в гр. Римини, Италия. Мобилността се осъществи по проект 2020-1-BG01-KA116-078533 „Европейска мобилност за  инвестиция в бъдещето“, професионално направление „ Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“, програма „Еразъм +“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“. Партньор на гимназията по проекта е организацията Sistema Turismo, Италия.
Учениците проведоха производствения си стаж в реномираните заведения RISTORANTE ACQUA SALATA DI PROFESSIONE TURISMO SRLS и HOTEL JOLI DI MAURO COCILOVO в град Римини в рамките на две седмици. Дейностите по проекта бяха насочени основно към разширяване на професионалните знания и умения по изучаваната професия в реална работна среда, както и за развитие на по-добра адаптивност към европейския пазар на труда. Участието в дейностите по проекта спомогнаха за формирането на стремеж за по-високо професионално развитие и усъвършенстване у младите хора
Освен работата във фирмите Sistema Turismo организира и културни визити до Венеция, Република Сан Марино и посещение на тематичен парк „Италия в миниатюра”.
Практиката приключи с връчване на сертификати за успешно проведена мобилност в офиса на Sistema Turismo.

Анета Владимирова
/придружаващ учител/
 
Мобилността на учителите в Римини по Еразъм+ Печат
Четвъртък, 16 Септември 2021 20:16


От 25 юли до 1 август шест учители от СПГ „Алеко Константинов“ проведоха едноседмично обучение Римини, Италия и обмениха добри практики в обучението в мултикултурна среда в изпълнение на дейностите по проект 2020-1-BG01-KA116-078533 „Европейска мобилност за инвестиция в бъдещето” по Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1 "Образователна мобилност за граждани", Сектор "Професионално образование и обучение".
Учителите бяха посрещнати в офиса на Sistema Turismo от г-жа Цветомира Георгиева. Тя представи презентация за приемащата организацията, Италия, Римини, за традициите и обичаите на италианците. След това обясни основните аспекти в съвместната работа с педагозите и представи програмата на мобилността. Програмата за деня продължи с обиколка из града и разглеждане на знакови забележителности – Моста на Тиберий, Арката на Август, най-старата римска арка, построена в чест на император Август, храма Малатеста с ценния стенопис на италианския художник Пиеро дела Франческа и замъка Сизмондо.
Първата професионална визита на учителите беше в Fondazione En.A.I.P.S. Zavatta - център за професионално обучение, в който се обучават младежи от различни националности, емигранти и в риск. По време на посещението си преподавателите бяха запознати с особеностите на образователната система в Италия, начините за финансиране на образователния процес, организацията на работа с рискови групи обучаеми и политиките на държавата за приобщаване на ученици от различни националности. В проведения разговор с директора те разбраха, че центърът работи в тясна връзка с бизнеса и се старае да подготвя кадри, които да отговарят на съвременните изисквания на пазара на труда. Учителите разгледаха техническата база на училището, учебните кабинети и работилниците по различните професии.
Втората професионална визита беше в Liceo Statale Alessandro Serpieri – държавно училище в Римини, в което освен обучение по общообразователна подготовка, се осъществява и професионална подготовка. По време на разговора с Директора на училището и главния учител, групата придоби знания и обмени идеи за организация и провеждане на обучение на деца с образователни дефицити, в риск и със специални образователни потребности. Впечатление направиха обособените стаи за занимания на деца със СОП, в които учениците имат възможност да се занимават с тихи игри по време на учебния ден. В тези стаи се насочват ученици със СОП, когато се установи, че детето губи интерес или изпадне в афект, за да може да се отдели от останалите и да възстанови своето психическо спокойствие.
Последната част от професионалната подготовка включваше семинар, свързан с методи и техники за работа с деца в мултикултурна среда и преодоляване на стереотипи и предразсъдъци. Лектор на семинара беше г-жа Франческа Натоли, която представи работещи в италианската образователна система форми за организация на обучението и методи за задържане на учениците в училище.
Но освен семинари и професионални визити, учителите имаха възможност да посетят  красивата Венеция, Сан Марино и тематичния парк „Италия в миниатюри“, които бяха част от културните визити по проекта.
През последния ден от престоя си учителите получиха сертификатите си за участие в мобилността от г-жа Цветомира Георгиева – представител на партньорската организация Sistema Turismo и изразиха своето удовлетворение от цялата мобилност.
Предстои заключително мероприятие по отчитане на дейностите по проекта, което се планира да се проведе през м. ноември тази година.

Елена Николаева
 
Модно пътешествие в Римини по Еразъм+ (2 гр.) Печат
Четвъртък, 16 Септември 2021 20:07


Римини, Италия е най-големият град на Адриатическото крайбрежие и e притегателен център за много туристи. Тук има от всичко най-добро за почивка и забавления: 15 километра девствени пясъчни плажове, културни и археологически забележителности и възможност за шопинг, а животът кипи ден и нощ - дискотеки, ресторанти и карнавали. Но за Теодора, Мирела, Ангелина, Роси, Кристин и Галина, ученички от СПГ „Алеко Константинов“, обучаващи се по професии „Моделиер-технолог на облекло” и „Оператор в производството на облекло“ Римини се превърна в нещо много повече от туристическа дестинация. Тук те имаха възможност да проведат триседмична производствена практика и да научат повече за занаята на моделиера, конструирането и изработката на облеклото.
Провеждането на производствени практики от учениците на гимназията в чужбина е вече традиция благодарение на нейното ръководство и работата по проекти по програмата „Еразъм+“. Ръководител на мобилността в Римини беше инж. Минко Николов – учител по теория и практика по професията, тя се осъществи по проект 2019-1-BG01-KA116-062136 „Европейски стандарти за качество на професионалното образование”, професионално направление „Производствени технологии - текстил, облекло, обувки и кожи“ по Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, Сектор „Професионално образование и обучение“.
Нашите момичета пристигнаха в слънчева Италия на 10 юли 2021 и бяха посрещнати приветливо от своя италиански наставник Даниела Ди Капато, управител и дизайнер във фирма „Лейди Камелот“ - ателие за специални сценични облекла и аксесоари.
Момичетата разказаха, че под нейното наставничество са научили много за спецификата при изработката на сценични и карнавални костюми – изработка на детайли и аксесоари от различни материали, съчетаване на цветове, пришиване на копчета, джобове и други. Най много обаче им е допаднал творческият елемент в работата – интерпретирането на костюмите на популярни приказни и литературни герои по нов начин, през призмата на собственото въображение и усет.
Роси сподели, че е била впечатлена от работното време – 6 часа за деня с голяма обедна почивка, която им е дала възможност за разходки по красивата плажна ивица. За Ангелина истинско предизвикателство се оказва изработването на шапки и специфичните за различните епохи облекла. Тя разказа колко доволни и горди са били нашите момичета, когато видели в завършен вид самостоятелно изработеното от тях ренесансово сако, а похвалите получени от г-жа Капато и г-н Николов са приели напълно заслужено.
Партньорската организация Sistema Turismo, с която работи гимназията по проекта се бе погрижила и за свободното време на момичетата. Те имаха възможност да посетят историческите забележителности на Римини, парка Италия в миниатюра, градът-държава Сан Марино и приказната Венеция с нейните канали, гондоли и старинни сгради.
Трите седмица според Галина са минали неусетно, но момичетата няма да забравят малкото хотелче на брега на Адриатическо море, красивия плаж, новите приятелства и лъчезарните усмивки на италианците.

Ценка Петкова 
Класиранe за допълване на група по Еразъм+ Печат
Вторник, 24 Август 2021 21:19


Класиранe за допълване на група при подбора на ползватели /учeници/
от СПГ "Алеко Константинов" по проект 2019-1-BG01-KA116-062136 „Европейски стандарти за качество на професионалното образование” по Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1 "Образователна мобилност за граждани", Сектор "Професионално образование и обучение", Професионално направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг” - 1-ва група

Класирането може да видите ТУК.

 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 7 от 49

Свищовска професионална гимназия "Ал. Константинов" * Aleko Konstantinov Svishtov Vocational School