24.09.2023, 16:30 ч.


Еразъм+
Втора родителска среща по Проект Еразъм+ Печат
Сряда, 24 Юни 2015 10:45На 23.06.2015г. в ПГ по лека промишленост и строителство се проведе втората родителска среща по Проект 2014-1-BG01-KA102-000842 „СРЕДИЗЕМНОМОРСКА КУХНЯ – ИСПАНСКИЯТ ОПИТ В РЕСТОРАНТЬОРСТВОТО“ по Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани”. Участници в проекта през тази учебна година ще бъдат учениците от XI"б" клас професия "Ресторантьор", специалност "Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения".

На срещата присъстваха родители и ученици, директорът на гимназията инж. Веска Николова – ръководител на проекта, инж. Минко Николов – координатор на проекта и г-жа Станка Койнова - счетоводител по проекта. Г-жа Николова разясни условията при престоя на вече класираните участници в мобилността, а г-н Николов поясни начина на пътуване до гр.Валенсия и обратно. Г-жа Николова подчерта, че разчита участниците в мобилността да представят достойно не само училището, но и общината. Родителите и учениците задаваха въпроси относно пътуването до гр.Букурещ - Румъния, гр.Франкфурт на Майн - Германия и гр. Валенсия - Испания. На всички присъстващи беше разяснено какво ще се изисква от учениците на работните места в ресторантите и какви организирани посещения ще има за запознаване с испанската култура и традиции.

Ръководител на учениците ще бъде г-жа Ивелина Енчева - учител практическо обучение.

инж. Ценка Петкова
 
Психолого-педагогическа подготовка по проект „ЕРАЗЪМ+” Печат
Четвъртък, 18 Юни 2015 18:47


На 18.06.2015г. приключи психолого-педагогическата подготовка на учениците от 11 клас  по проект 2014-1-BG01-KA102-000842 „СРЕДИЗЕМНОМОРСКА КУХНЯ – ИСПАНСКИЯТ ОПИТ В РЕСТОРАНТЬОРСТВОТО“ по Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани”, Сектор: "Професионално образование и обучение".

Продължителността на обучението бе 10 часа. Целите на обучението по психолого-педагогическата подготовка бяха запознаване с народопсихологическите особености на испанците, придобиване на знания за стила на вербалното и невербалното общуване в Испания и формите на поведение, усъвършенстване на уменията на учениците за работа в екип, формиране на умения за адаптация към непозната среда и възпитаване на толерантност към различни култури и езици. Чрез лекция, беседа и тренинги обучението мина неусетно, в очакване на заминаването на учениците за Валенсия.

Диана Доневска

 
Втора родителска среща по проект "Средиземноморска кухня - испанският опит в ресторантьорството” Печат
Четвъртък, 18 Юни 2015 15:13


 
Отново спечелен проект Печат
Вторник, 09 Юни 2015 11:44

За поредна учебна година проектно предложение на ПГ по лека промишленост и строителство – гр. Свищов печели. Гимназията кандидатства по европейска програма „Еразъм+“, Ключова дейност „Образователна мобилност за граждани”, проекти за „Образователна мобилност на обучаеми и обучители в сферата на професионалното образование и обучение.

В изпълнение на проекта "Европейски опит за качествено професионално образование и обучение" се предвижда реализиране на две мобилности, включващи различни целеви групи:

Първа група: Двуседмична производствена практика в гр. Римини, Италия на 7 ученици от професионално направление „Хотелиерствио, ресторантьорство и кетеринг” през м. юли 2016г.

Втора група: Двуседмична производствена практика в гр. Портсмут, Великобритания на 7 ученици от професионално направление „Електротехника и енергетика” през м. април 2016г.

Предложението е насочено към целите на програма Еразъм+: Подкрепа на учащите за придобиване на компетентности (знания, умения и нагласи) с оглед подобряване на тяхното личностно развитие и пригодност за заетост на европейския пазар на труда и засилване на чуждоезиковите компетентности на участниците.

Реализирането на настоящия проект ще доведе до разширяване на професионалните знания и умения по изучаваната професия в реална работна среда, насърчаване на езиковото обучение и подобряване на комуникативните умения на участниците на чужд език и придобиване на личностни качества присъщи на работещите в развитите европейски икономики.

За изпълнение на дейностите по проекта училището ще си партнира с две партньорски организации от страните-домакини Sistema Turismo - Италия и Training Vision - Великобритания.

Този проект ще осигури възможност за ефективно взаимодействие в сферата на професионалното образование и обучение. Придобитите при мобилността знания, умения и компетентности ще съдействат за повишаване на мотивацията за учене, качеството на професионалното образование и обучение и успешната реализация на европейския трудов пазар.

инж. Веска Николова,

Директор на ПГ по лека промишленост и строителство 
Окончателно класиране по програма Еразъм+ Печат
Сряда, 20 Май 2015 13:45Резултати от окончателното класиране в подбор на ползватели по проект 2014-1-BG01-KA102-000842

СРЕДИЗЕМНОМОРСКА КУХНЯ – ИСПАНСКИЯТ ОПИТ В РЕСТОРАНТЬОРСТВОТО“

по Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани”, Сектор „Професионално образование и обучение”


След направеното класиране по низходящ ред комисията избра 10 ученици и две резерви.

Списък на класираните ученици и резервите

 
« НачалоПредишна414243444546474849СледващаКрай »

Страница 46 от 49

Свищовска професионална гимназия "Ал. Константинов" * Aleko Konstantinov Svishtov Vocational School