24.05.2024, 20:18 ч.


Обява за допълване на група по Еразъм+ Печат
Четвъртък, 05 Август 2021 12:00


ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ПОЛЗВАТЕЛИ
ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА ГРУПА
по проект 2019-1-BG01-KA116-062136
„Европейски стандарти за качество на професионалното образование”
по Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1 "Образователна мобилност за граждани", Сектор "Професионално образование и обучение",
Професия „Ресторантьор” – I-ва група


Уважаеми ученици от XIб за 2021/2022 учебна година с класен ръководител Ивелина Енчева и от XIIб за 2021/2022 учебна година с класен ръководител Митко Бялков, професия „Ресторантьор“, СПГ "Алеко Константинов" – Свищов обявява прием на заявления за попълване на група по проект „Европейски стандарти за качество на професионалното образование”.  

Проектът предвижда мобилност на група от 10 ученици и един придружаващ учител с продължителност три седмици, която ще се проведе в периода септември-октомври 2021 г. в гр. Корк, Ирландия с партньор: ETN Training Vision Ireland.
Желаещите за включване в мобилността ученици, следва да подадат заявление до Директора и Комисията за подбор на участници в мобилността (КПУМ) при СПГ "Алеко Константинов" – Свищов.

Право на участие имат ученици от XIб и XIIб клас  - професия „Ресторантьор” в СПГ "Алеко Константинов" – Свищов независимо дали са участвали в друга мобилност по програма Еразъм+.

ЗАЯВЛЕНИЕ за участие можете да подадете чрез акаунта си в @edu.mon.bg на този ЛИНК.
Крайният срок за подаване на заявления е 23 август 2021 г.
Резултатите ще бъдат обявени в края на месец август 2021 г.

 

Свищовска професионална гимназия "Ал. Константинов" * Aleko Konstantinov Svishtov Vocational School