18.07.2024, 05:56 ч.


Административни услуги Печат
Неделя, 27 Януари 2019 14:35

Информация и образци на заявления за предоставяни административни услуги от Свищовска професионална гимназия "Алеко Константинов"

С Приложение №4 към Решение №704/05.10.2018 г. Министерски съвет прие индикативен списък на услуги, предоставяни от организации, предоставящи обществени услуги. В изпълнение на посоченото Решение и във връзка с чл. 28 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 16 от Наредбата за административно обслужване, в настоящата страница е публикувана информация за предоставяните услуги от СПГ „Алеко Константинов“ - Свищов.

 1. Приемане и преместване на ученици
 2. Издаване на диплома за средно образование
 3. Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование
 4. Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити
 5. Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити
 6. Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите
 7. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи
 8. Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация
 9. Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация
 10. Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)
 11. Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)


Можете да изтеглите всички горепосочени документи в един архив - ТУК.

 

Свищовска професионална гимназия "Ал. Константинов" * Aleko Konstantinov Svishtov Vocational School