Първо класиране по програма Еразъм+ /2 група/ Печат
Петък, 30 Октомври 2015 10:05Резултати от първи етап за класиране в подбор на ползватели по проект 2015-1-BG01-KA102-014102

„ЕВРОПЕЙСКИ ОПИТ ЗА КАЧЕСТВЕНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ"

по Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани", Сектор "Професионално образование и обучение"

След направеното класиране по низходящ ред за професионално направление "Електротехника и енергетика" комисията избра 10 ученика за ПЕК (педагогическа, езикова и културна подготовка).

Списък на класираните за провеждане на ПЕК (педагогическа, езикова и културна подготовка)