04.06.2023, 03:31 ч.


Предварителни подготовки за учителите по Еразъм+ (3 гр.) Печат
Петък, 24 Юни 2022 00:00


По проект 2021-1-BG01-KA121-VET-000011118 „Европейска мобилност за професионално обучение” по програма „Еразъм +”, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани", Сектор "Професионално образование и обучение" бяха извършени предварителни подготовки за учителите. Подготовките се проведоха, както следва: културна подготовка на 17.06.2022 г., психологическа подготовка на 23.06.2022 г. и тематична подготовка, посветена на проблемите при работа с деца със СОП - 24.06.2022 г.

 

Свищовска професионална гимназия "Ал. Константинов" * Aleko Konstantinov Svishtov Vocational School