07.07.2022, 16:58 ч.


Банер
Еразъм+
Предварителни подготовки за учителите по Еразъм+ (3 гр.) Печат
Петък, 24 Юни 2022 00:00


По проект 2021-1-BG01-KA121-VET-000011118 „Европейска мобилност за професионално обучение” по програма „Еразъм +”, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани", Сектор "Професионално образование и обучение" бяха извършени предварителни подготовки за учителите. Подготовките се проведоха, както следва: културна подготовка на 17.06.2022 г., психологическа подготовка на 23.06.2022 г. и тематична подготовка, посветена на проблемите при работа с деца със СОП - 24.06.2022 г.

 
Родителска среща по Еразъм+ /1,2 гр./ Печат
Четвъртък, 23 Юни 2022 21:45


На 22.06.2022 г. /сряда/ от 17.30 ч. се проведе родителска среща по повод изпълняването на 2021-1-BG01-KA121-VET-000011118 „Европейска мобилност за професионално обучение” по Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани", Сектор "Професионално образование и обучение" и във връзка с уточняването начина на пътуване и условията на пребиваване по време на мобилността с учениците от професионално направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“, професия „Ресторантьор” - XIб, които ще проведат производствена практика в гр. Римини, Италия и от професионално направление „Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника“, професия „Техник на компютърни системи” - XIв, които ще проведат производствена практика в гр. Берлин, Германия.

 
Психолого-педагогическа подготовка по Еразъм+ (1,2 гр.) Печат
Четвъртък, 23 Юни 2022 00:00


На 23.06.2022 г. се проведе психого-педагогическа подготовка по проект 2021-1-BG01-KA121-VET-000011118 „Европейска мобилност за професионално обучение” по програма „Еразъм +”, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани", Сектор "Професионално образование и обучение" за учениците от професионални направления "Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг" (1 гр) и „Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника” (2 гр.). Подготовката проведе Галя Недялкова.

 
Връчване на сертификати за владеене на чужд език по програма „Еразъм+” Печат
Сряда, 11 Май 2022 22:30


На 11.05.2022 г. ученици и учители от СПГ „Ал. Константинов“, участващи в проект 2021-1-BG01-KA121-VET-000011118 „Европейска мобилност за професионално обучение” по програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани”, сектор: „Професионално образование и обучение“ получиха сертификати за владеене на чужд език след проведени езикови и тематични подготовки в Център за професионално обучение към СА „Д. А. Ценов” – Свищов. Проектът се финансира с подкрепата на Европейската комисия чрез Център за развитие на човешките ресурси. Една от основните цели на проекта е насърчаване на чуждоезиковото обучение, поради което важна част от предварителните подготовки е изучаването на чужд език на страната-домакин.

По проекта са сформирани две групи ученици, които ще проведат двуседмични производствени практики през месец юли 2022 г. в Италия и Германия, и една група учители, които ще проведат едноседмична мобилност в Испания. За изпълнение на дейностите по проекта училището работи с три партньорски организации от страните-домакини: Sistema Turismo – Италия, Berlink - Германия и Malaga Tribeka - Испания.

Първата целева група е от професионално направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг", професия „Ресторантьор” и включва 14 ученици от XIб клас. Те изучаваха италиански език с водещ лектор хон. преп. Димитрина Проданова и ще проведат своята производствена практика в град Римини, Италия.
Втората целева група е от професионално направление „Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника”, професия "Техник на компютърни системи” и включва 6 ученици от XIв клас. Те изучаваха немски език с водещ лектор д-р Виктор Монев и ще проведат своята практика в град Берлин, Германия.

Цел на езиковата подготовка е да формира у учениците комуникативни умения по чужд език, които да улеснят общуването с работодатели и партньори по проекта. В предвидената програма е включено изучаване на специфичната за съответното професионално направление терминология, което да ги подпомогне при адаптирането им в реална работна среда. Езиковите си умения те ще прилагат по време на практиката в съответната страна.

По същия проект 6  учители /трета група/ по предмети от професионалната подготовка от СПГ „Алеко Константинов” - Свищов, обучавани от  ст. преп. д-р Петър Тодоров, получиха сертификати за владеене на английски език. Учителите ще проведат мобилност в град Малага, Испания. Мобилността в гр. Малага цели подобряване на квалификацията на преподавателския състав чрез натрупване на международен опит и езикови компетентности с акцент върху запознаването с испанския опит при работа с деца със специални образователни потребности (СОП)..

Дейностите по проект „Европейска мобилност за професионално обучение” бяха представени от инж. Веска Николова – директор на СПГ „Ал. Константинов“ - Свищов. Доц. д-р Христо Сирашки, директор на ЦПО, запозна учениците с три проекта на СА "Д.А.Ценов” - Свищов, реализиращи се по програма "Еразъм+” - „Търговско ориентирано обучение по социално предприемачество в професионалното образование и обучение (COM-SET)", „ECVET Дигитално обучение за предприемачески умения по екологосъобразни бизнес иновации (ECO-VIBES)” и „Обучение по бизнес устойчиви стратегии на малки и средни предприятия (МСП) в резултат на COVID-19 (CORONOMICS) ”, след което връчи сертификатите на успешно завършилите езиковата подготовка.

Константин Байрактаров,
КПУМ
 
Крайно класиране по проект „Европейска мобилност за професионално обучение” по програма „Еразъм+” Печат
Неделя, 08 Май 2022 08:43


Крайно класиране при подбора на ползватели
по проект 2021-1-BG01-KA121-VET-000011118 „Европейска мобилност за професионално обучение”
по програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани",
Сектор "Професионално образование и обучение"


Крайно класиране на ученици от професионално направление "Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг"- 1 група. Списък може да видите ТУК.

Крайно класиране на ученици от професионално направление "Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника"- 3 група. Списък  може да видите ТУК.

Честито на класираните!

 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 1 от 26

Свищовска професионална гимназия "Ал. Константинов" * Aleko Konstantinov Svishtov Vocational School