09.08.2022, 20:33 ч.


Банер
ТОРМОЗЪТ В УЧИЛИЩЕ


Резултати от проучването
1. В твоето училище какво правят децата, които тормозят други деца?
Отговор
Процент
Отговор
Общо
блъскат, удрят другите деца; x 14.48% 32
заплашват ги; x 13.57% 30
обиждат ги, псуват ги, измислят им неприлични прякори; x 19.91% 44
дразнят ги; x 14.48% 32
взимат им от нещата; x 8.14% 18
говорят зад гърба им, разпространяват за тях неверни неща, клюки; x 11.76% 26
изнудват ги; x 4.52% 10
настройват другите деца срещу тях; x 8.14% 18
искат им пари; x 3.62% 8
друго (посочи какво): x 1.36% 3
Общо Отговорили : 58

2. Къде се случва децата да бъдат тормозени?
Отговор
Процент
Отговор
Общо
в класната стая; x 22.88% 35
по коридорите; x 26.14% 40
в тоалетните; x 9.15% 14
пред бюфета; x 4.58% 7
на двора на училището; x 23.53% 36
на улицата; x 8.50% 13
в квартала, пред блока; x 3.92% 6
на друго място (посочи къде): x 1.31% 2
Общо Отговорили : 54

3. Случвало ли се е досега теб да те тормозят през тази учебна година?
Отговор
Процент
Отговор
Общо
да; x 60.00% 33
не. x 40.00% 22
Общо Отговорили : 54

4. Ако ти се е случвало да те тормозят през тази учебна година, колко често?
Отговор
Процент
Отговор
Общо
всеки ден; x 22.03% 13
няколко пъти през седмицата; x 18.64% 11
веднъж седмично; x 13.56% 8
един път през месеца; x 6.78% 4
по-рядко от един път през месеца; x 8.47% 5
досега не се е случвало да ме тормозят. x 30.51% 18
Общо Отговорили : 54

5. Ако ти се е случвало да те тормозят, децата, които те тормозиха бяха:
Отговор
Процент
Отговор
Общо
от твоя клас; x 34.21% 26
от други класове; x 21.05% 16
от твоя клас и от други класове; x 14.47% 11
момчета; x 15.79% 12
момичета; x 6.58% 5
момчета и момичета; x 7.89% 6
Общо Отговорили : 45

6. Ако ти се е случвало да те тормозят, децата, които те тормозиха бяха:
Отговор
Процент
Отговор
Общо
сами; x 24.49% 12
с тях имаше и други деца, които също те тормозиха; x 53.06% 26
с тях имаше и други деца, но те само гледаха. x 22.45% 11
Общо Отговорили : 47

7. Случвало ли се е някой да те тормози през тази седмица?
Отговор
Процент
Отговор
Общо
да; x 52.83% 28
не. x 47.17% 25
Общо Отговорили : 52

8. Когато теб те тормозиха, ти каза ли на някого?
Отговор
Процент
Отговор
Общо
казах на някого от учителите; x 21.21% 21
казах на майка ми; x 18.18% 18
казах на баща ми; x 9.09% 9
казах на брат ми/на сестра ми; x 6.06% 6
казах на приятели; x 15.15% 15
не казах на никого; x 17.17% 17
досега не се е случвало да ме тормозят. x 10.10% 10
казах на друг човек (посочи на кого): x 3.03% 3
Общо Отговорили : 56

9. Ако си казал на някого, това помогна ли ти, доведе ли до спирането на тормоза?
Отговор
Процент
Отговор
Общо
да; x 20.75% 11
не; x 54.72% 29
досега не се е случвало да ме тормозят. x 24.53% 13
Общо Отговорили : 51

10. Виждал ли си да тормозят други деца в училище?
Отговор
Процент
Отговор
Общо
да; x 87.76% 43
не. x 12.24% 6
Общо Отговорили : 48

11. Колко често си виждал да тормозят други деца в училище?
Отговор
Процент
Отговор
Общо
всеки ден; x 32.76% 19
няколко пъти през седмицата; x 27.59% 16
веднъж седмично; x 18.97% 11
един път през месеца; x 5.17% 3
по-рядко от един път през месеца; x 12.07% 7
досега не съм виждал да тормозят други деца. x 3.45% 2
Общо Отговорили : 53

12. Ако си виждал да тормозят други деца в училище, казвал ли си някого за това?
Отговор
Процент
Отговор
Общо
да, на някой от учителите; x 26.39% 19
да, на приятели; x 23.61% 17
да, на родителите; x 11.11% 8
да, на брат ми/на сестра ми; x 4.17% 3
не съм казвал на никого; x 29.17% 21
досега не съм виждал да тормозят други деца. x 2.78% 2
да, на други възрастни (посочи на кого): x 2.78% 2
Общо Отговорили : 55

13. Виждал ли си да тормозят деца извън училище?
Отговор
Процент
Отговор
Общо
да; x 51.85% 28
не. x 48.15% 26
Общо Отговорили : 53

14. Случвало ли се е ти да тормозиш друго дете през тази учебна година?
Отговор
Процент
Отговор
Общо
почти всяка седмица; x 8.93% 5
почти всеки месец; x 8.93% 5
един-два пъти през учебната година; x 19.64% 11
не се е случвало да тормозя друго дете през тази учебна година. x 62.50% 35
Общо Отговорили : 53

15. Случвало ли се е да тормозиш друго дете през тази седмица?
Отговор
Процент
Отговор
Общо
да; x 16.98% 9
не. x 83.02% 44
Общо Отговорили : 52

16. Кой ти помага най-много, ако се случи някой да те тормози?
Отговор
Процент
Отговор
Общо
някой от учителите; x 16.18% 11
майка ми; x 10.29% 7
баща ми; x 5.88% 4
брат ми или сестра ми; x 4.41% 3
приятелите; x 26.47% 18
никой; x 22.06% 15
досега не се е случвало да ме тормозят. x 13.24% 9
друг човек (посочи кой): x 1.47% 1
Общо Отговорили : 52

17. Има ли в твоя клас деца, които обичат да тормозят другите?
Отговор
Процент
Отговор
Общо
не. x 22.92% 11
да. Ако има, колко са на брой? x 77.08% 37
Общо Отговорили : 48

18. Има ли в твоя клас деца, които често са тормозени от другите деца?
Отговор
Процент
Отговор
Общо
не. x 29.17% 14
да. Ако има, колко са на брой? x 70.83% 34
Общо Отговорили : 48

19. Ти си:
Отговор
Процент
Отговор
Общо
момче; x 45.45% 25
момиче. x 54.55% 30
Общо Отговорили : 54

20. Навършени години:
Отговор
Процент
Отговор
Общо
под 15; x 27.27% 15
15; x 29.09% 16
16; x 21.82% 12
17; x 3.64% 2
18; x 10.91% 6
19; x 1.82% 1
повече x 5.45% 3
Общо Отговорили : 55

21. Клас:
Отговор
Процент
Отговор
Общо
9 x 32.14% 18
10 x 21.43% 12
11 x 3.57% 2
12 x 16.07% 9
друг клас (посочи кой): x 26.79% 15
Общо Отговорили : 56

Иновативно училище

Свищовска професионална гимназия "Ал. Константинов" * Aleko Konstantinov Svishtov Vocational School