Тренинг в село Козловец Печат
Понеделник, 26 Октомври 2020 14:11

На 25 октомври в село Козловец се проведе последният от заплануваните по проект „Заедно в шарен свят“ мероприятия за родители. Проектът е финансиран от ЦОИДУЕМ. Тренингът бе насочен към ползите от образованието и позитивната промяна в нагласите на родителите на учениците към образователната институция. Екип от педагогически специалисти - г-жа Станка Койнова- заместник-директор, г-жа Галя Недялкова – психолог, г-жа Сийка Петкова – социален работник и г-жа Моника Симеонова - доброволец по проекта, се погрижиха участниците в тренинга да се почувстват приятно по време на предвидените дейности.

Тренингът премина в две сесии. Между тях бяха осигурени кафе-паузи и обяд. По време на първата част деца и родители изработиха правила за групова работа и представиха себе си – професия, хоби и интереси. Г-жа Галя Недялкова - водеща на тренинга акцентира върху позитивните подходи при общуването между родител и дете. Присъстващите споделиха добри практики от от ежедневието си и така взаимно си бяха полезни. В теоретичната част, както и в предходните срещи в населените места от общината, бяха разгледани различните типове родителско поведение.

Втората част бе изцяло практическа. Пред присъстващите бяха представени различни казуси. Участниците, разделени на групи, представиха своите виждания, които бяха обсъдени.
В края на срещата родители и деца споделиха кои са били полезните за тях неща от тренинга, с които смятат да обогатят своите отношения с подрастващите.

Лиляна Димитрова