12.07.2020, 10:12 ч.

Bulgarian English French German Greek Italian Portuguese Romanian Russian Serbian Spanish

Представителна изява на група по философия – 11 клас Печат
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 
Четвъртък, 22 Юни 2017 16:21

    

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Твоят час“


На 22.06.2017г се проведе представителна изява на група за преодоляване на обучителни затруднения по философия на ученици от 11 клас. Клубът е сформиран по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Изявата премина под формата на дискусия на тема „Оправдан ли е философският европоцентризъм”. Участниците в групата демонстрирана умения за формулиране и аргументиране на теза. В резултат на проведеното обучение по проекта учениците успяха да попълнят своите обучителни дефицити по предмета, повишиха уменията си за работа с понятийния апарат на науката, за анализ на философски текст и аргументиране на лична позиция.

Присъстващи на изявата бяха учители, ученици и родители. Темата на дискусията провокира интереса на гостите и някой от тях  също включиха в дискусията.

Галя Недялкова 
Банер
Банер
Банер

Важни новини

Ученически практики

Професионална гимназия по лека промишленост и строителство – Свищов участва в изпълнението на ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.07-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. За повече информация: тук


Свищовска професионална гимназия "Ал. Константинов" * Aleko Konstantinov Svishtov Vocational School