Втора представителна изява на клуб „Приложна електроника“ Печат
Оценка на читателите: / 1
Слаба статияОтлична статия 
Сряда, 10 Май 2017 21:45

    

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Твоят час“


Имате нужда от охрана на дома ви? Трябва ви устройство, което включва осветлението, когато се свечери? Искате да регулирате температурата в дома си? Желаете автоматично да поддържате нивото на водата в резервоара, с който поливате? Нужно е да украсите дома си със съвременно LED осветление? Или може би да преброите колко хора са посетили вашия офис или магазин? Решение на тези и много други казуси дават устройствата, изработени от учениците на ПГ по ЛПС, участници в клуб „Приложна електроника“.

На 10.05.2017г. се проведе втората представителна изява на клуб “Приложна електроника” с ръководител инж.Пламен Енчев – старши учител практическо обучение, сформиран по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

В клуба участват десет ученици от XI г и XII г клас. На втората си изява участниците в клуба представиха електронни изделия, изработени от самите тях по време на заниманията.

Учениците обясниха конструкцията и демонстрираха действието на устройствата. По време на презентирането те показаха много добри познания относно схемотехниката, особеностите при изработване и приложението на електронните изделия.

Заедно със своя ръководител инж. Пламен Енчев, участниците в клуба получиха поздравления от г-жа Веска Николова - директор на гимназията за положените усилия. Гости на изявата бяха техни съученици, учители и служители, които с интерес наблюдаваха демонстрацията и бяха възхитени от знанията и уменията на учениците, участниците в клуба.

Изявата бе документирана и отразена от членове на клуб „Цифрова фотография“ с ръководител инж. Ценка Петкова.