Втора изява на театрален клуб „Млади таланти” по проект УСПЕХ Печат
Петък, 11 Май 2012 14:22
euro

ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището

привлекателно за младите хора”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз


esf

uspeh

IMGP2131На 10 май 2012г. бе проведена втората представителна изява на театрален клуб „Млади таланти”. Тя съвпадна с празника на Професионална гимназия по лека промишленост и строителство. На  тържеството клубът изигра сценката „Баща и син”. Един от водещите на мероприятието също е  участник от клуба. Представиха се: Анастасия, Надя, Дамян, Ивайло и Михаела. И този път младите артисти показаха своя талант и спечелиха сърцата на публиката, сред която бяха такива гости като: г-н Пламен Александров - заместник-кмет на Община Свищов, г-жа Марияна Маркова - директор на СОУ „Цветан Радославов” и  г-жа Вера Блажева от Комисията за борба с противообществените прояви.

Клубът започна своята дейност през месец февруари. Той е сформиран по проект BG051PO001-4.2.05-0001 „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти” (УСПЕХ) с ръководител г-жа Елза Божанова - учител по български език и литература. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Предстои ни ново представяне, но вече не представително на 15 май 2012г. за изпращане на поредния випуск дванадесетокласници.


Елза Божанова - ръководител на театрален клуб „Млади таланти"

IMGP2038 IMGP2039 IMGP2040
IMGP2041 IMGP2042 IMGP2043
IMGP2044 IMGP2045 IMGP2046