Ограмотяване на възрастни по проект "Нов шанс за успех" Печат
Оценка на читателите: / 1
Слаба статияОтлична статия 
Събота, 04 Февруари 2012 19:45
euro
ПРОЕКТ BG051PO001- 4.3-01- Ограмотяване на възрастни
„Нов шанс за успех“
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
esf

nov shans

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ И СТРОИТЕЛСТВО,

Адрес: гр. Свищов, общ. Свищов, обл. Велико Търново, ул. Искър” № 19

тел: 0631/60812, 0631/60851, факс: 0631/60798

Набира кандидати за курсове за усвояване на учебно съдържание, предвидено за класове от прогимназиалния етап за V, VI и VII клас за лица над 16-годишна възраст, завършили съответно курс за ограмотяване или IV, V, VI клас.
Курсът на обучение е 12 седмици за всеки клас.
Кандидатите подават заявление до директора на училището в срок до 28 март 2012 г.
Предвижда се обученията да започнат на 14 май 2012 г.
Важно!!!  Осигуряват се: Стипендии и пътни за обучаемите. Важно!!!
Въз основа на показан положителен резултат се издава удостоверение, с което се признава завършен клас на основната образователна степен.
 

Цел на проекта

Чрез ограмотяване и формиране на ключови компетентности да бъде улеснен по-нататъшният достъп на неграмотните и слабограмотни хора до общообразователна и професионална подготовка и съответно до по-конкурентно им участие на пазара на труда

Специфични цели

  • Да бъде осигурено организационно и методически обучението на неграмотни и слабограмотни лица над 16 годишна възраст.
  • Да бъдат включени в учебна дейност неграмотни и слабограмотни лица над 16 години, които нямат завършен начален етап или клас от прогимназиалния етап на основно образование.
  • Да бъдат сертифицирани успешно завършилите обучението като предпоставка за успешното им включване в пазара на труда.

Документи за изтегляне:

ЗАЯВЛЕНИЕ за включване в курс за обучения от прогимназиален етап V, VI, VII клас