Заключителни представители изяви на клубовете "Компютърмен" и "В света на компютрите" Печат
Сряда, 20 Май 2020 09:29
                                       
                                                                 

На 18.05.2020 г. се проведоха последователно заключителните изяви на клуб "Компютърмен" с ръководител Константин Байрактаров и на клуб "В света на компютрите" с ръководител инж. Ценка Петкова, сформирани по проект BG05M2ОP001-2.012-0001 "Образование на утрешния ден" (ОУД), финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Изявите се проведоха в онлайн обучителната платформа MS Teams във формат на конферентна среща с участници ученици и гости учители от гимназията.

Основни задачи на клубовете бяха свързани със затвърждаване и придобиване на нови знания и умения в областта на ИТ и дигиталните компетентности в направленията: текстообработка, предпечат, презентации, уеб-сайтове и видеообработка. Първата изява по проекта "Образование на утрешния ден", която бе съвместна за двата клуба, бе проведена на 24.02.2020 г. в реален компютърен кабинет и предвид краткото време от началото на стартирането и забързаните темпове, публичната изява се ограничи до решаване на кръстословици и викторина на ИТ-тематика.

Клубната дейност временно беше преустановена поради настъпването на пандемията с КОВИД-19 (коронавирус) и въвеждането на извънредно положение в страната със строги противоепидемични мерки, след което училищата преминаха на иновативното дистанционно обучение.

С разрешение на министъра на образованието Красимир Вълчев от средата на месец март се даде възможност проектът "Образование на утрешния ден" да продължи, за да завърши в срок във вече непредвидените и непридвидимите експериментални условия на виртуалната среда със скритите подводни камъни и трудностите за клубовете по интереси да осъществяват ефективна дейност. Разпределенията на часовете бяха преструктурирани.

За работата на клубовете първоначално бе направен и опит със създаването на групи във Фейсбук. Всичко това е на общия фон на безпрецедентното предизвикателство на дистанционното обучение, в което учители и ученици изпитаха и продължават да изпитват свръхнатовареност, изразена в човекочасове работа пред компютърните екрани.

Втората изява на клубовете се проведе по план на 18.05.2020 г.  В известен смисъл "утрешният ден" на образованието настъпи в условията на извънредните мерки и дистанционното обучение. На изявата на клуб "Компютърмен" г-н Константин Байрактаров презентира целите на проекта и покани отзовалите се ученици да решат дигитален  тест в присъствието на гостите, благодарение на който се установиха техните похвални дигитални компетентности.  Изявата продължи с демонстрация на възможностите на програмата за видеообработка VSDC-Flashintegro. /изготвеното видео тук/

Ръководителят на клуб "Компютърмен" показа на виртуално присъстващите основни положения при работа с видео и ги запозна с процеса на създаването на видеоклип, в който са интегрирани четири видеа, в които ученици четат стихотворението на Иван Вазов "Не се гаси туй, що не гасне" за тазгодишния Маратон на четенето, организиран от РУО - Велико Търново за месеца на образованието, културата и духовността. В допълнение Константин Байрактаров сподели опита си в работата с блог-система като удобно средство за представяне на уроци в достъпен за всякакви устройства уеб-формат в Интернет.

В изявата на клуб "В света на компютрите" г-жа Ценка Петкова насочи вниманието на онлайн присъстващите към работата на учениците в сферата на текстообработката, предпечата и компютърната графика. Използваната технология за представяне на ученическите работи в различни формати (презентации, грамоти, менюта, покани) се нарича Padlet, чрез която атрактивно и във вид на пано се визуализират в отделни карета информационни материали, създадени с MS Power Point, MS Word, Ms Publisher и други компютърни програми /изготвените материали тук/. Представените работи на ученици в Padlet-платформата са свързани с мероприятия, отразяващи училищния живот.

Двете изяви имаха познавателно значение и преминаха при засилен интерес. Виртуалните гости благодариха за положените усилия на ръководителите на клубовете.

Константин Байрактаров

инж. Ценка Петкова