Първа изява по проект „Образование за утрешния ден“ Печат
Сряда, 26 Февруари 2020 09:29
                                       
                                                                 

На 24 февруари се проведе първата представителна изява на клуб „В света на компютрите“ с ръководител Ценка Петкова и „Компютърмен“ с ръководител Константин Байрактаров, сформирани по Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Гости на изявата бяха г-жа Николова – директор на гимназията, г-жа Койнова и г-жа Лилова – зам.-директори в СПГ, учители и ученици.

Познанията, получени по време на работата на клубовете учениците демонстрираха като решаваха кръстословица. След това изявата продължи с решаването на онлайн тест. Силите на двата отбора бяха равностойни. Най-дейните участници в работата на клубовете бе възнаградена с подаръци.

инж. Ценка Петкова

Константин Байрактаров