Олимпиада по техническо чертане Печат
Сряда, 17 Февруари 2016 15:14

На 16.02.2016г. в нашето училище се проведе олимпиада по техническо чертане - общински кръг. В нея взехме участие двама – аз, Мартин Стефанов и моят съученик Бирхан Юзеиров – от IX а клас, специалност „Топлотехника”. Имаше две задачи за изпълнение: Първата задача се състоеше в изпълняване на скица на детайл от натура с размери и грапавост. Използвахме шублери като измервателни инструменти. Втората задача беше детайлиране. По даден чертеж на общия вид да се изработи чертеж на детайл, включващ проекции, размери, гранични отклонения и грапавост. Областния кръг на олимпиадата ще се състои на 25.03.2016г. във Велико Търново, за който аз се класирах.

Подготовката ни се осъществява от нашият учител по техническо чертане инж.Зорница Минчева.

Мартин Стефанов