Първо класиране за учители по проект „Европейска мобилност за професионално обучение” по програма Еразъм+ Печат
Написано от Administrator   
Вторник, 30 Ноември 2021 18:39


Първи етап на класиранe при подбора на ползватели (учители)

по проект 2021-1-BG01-KA121-VET-000011118 „Европейска мобилност за професионално обучение по програма Еразъм+, Ключова дейност 1 "Образователна мобилност за граждани", Сектор "Професионално образование и обучение" - 3 група.


Класирани за втори етап за провеждане на ПЕК

(педагогическа, езикова и културна подготовка)


Име, презиме, фамилия

Бал

1

инж. Пламен Йорданов Енчев

36,00

2

Галя Стефанова Недялкова

35,00

3

Станка Минчева Койнова

34,00

4

Еленка Асенова Николаева

34,00

5

Николай Любенов Николаев

30,00

6

инж. Ценка Йорданова Петкова

28,00

7

Цветелина Иванова Лефтерова

26,00

8

инж. Антон Маринов Василев

10,00


КПУМ