Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ Печат
Написано от Administrator   
Четвъртък, 08 Юли 2021 20:55

                                                                                                                    

СПГ „Алеко Константинов“ проведе дейности по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.  Проектът се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове по линия на Инструмента за подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката (REACT-EU).

Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Съгласно проекта са проведени обучения на ученици,  родители и педагогически специалисти. Сформирани бяха 11 групи ученици, 3 групи учители и 2 групи родители. За всеки тип група обучението има своите особености.

За ученици и родители темата на обучението беше „Платформи за обучение в електронна среда”. За учениците се постави акцент върху преодоляване на затруднения при работа с приложението Microsoft Teams и затова бе насочено към основните действия, които учениците трябва да извършват с оглед нормално провеждане на дистанционно обучение – основни настройки на платформата, споделяне на екран, предаване на домашна работа и попълване на тестове.

За родителите се постави акцент върху основните настройки и действия, които те трябва да знаят за нормално провеждане на дистанционно обучение. В обучението се обърна внимание и на начина на работа с платформата Школо, която не е само електронен дневник, но и среда за комуникация.

За педагогическите специалисти (възпитатели и учители) темата в рамките на проекта беше „Office 365 - инструмент за създаване на учебно съдържание”. Предвид реалностите на обучението от разстояние в електронна среда (ОРЕС) на педагозите беше обърнато внимание върху спецификата на създаване на електронно учебно съдържание и неговото пълноценно споделяне в среда на дистанционно обучение - инструменти за сътрудничество в MS Office 365: Teams,  Forms, Outlook, OneDrive, Sway, Wiki и др.

Извършената работата с тези групи бе разпределена и извършена от обучители на гимназията - инж. Пламен Енчев, инж. Ценка Петкова, инж. Детелина Иванова и Константин Байрактаров. Дейностите по проекта се реализираха с лаптопи DELL, предоставени от МОН, и приключиха с ефективен мониторинг онлайн.

 Сребрина Лилова,

зам.-директор