Национална олимпиада по Техническо чертане за учебната 2019/20 година Печат
Написано от Administrator   
Неделя, 28 Юни 2020 21:01

Трима ученици от СПГ „Алеко Константинов“ под ръководството на инж. Зорница Минчева се представиха за ХХХVI Национална олимпиада по Техническо чертане за учебната 2019/20 година, която се проведе на 28.06.2020 г. в ПГЕЕ "М. В. Ломоносов" - гр. Горна Оряховица. В Олимпиадата участваха Николай Каишев от XII а клас, Кристиян Димитров и Никола Ликов от XI а клас.

Момчетата участваха във втора възрастова група. В продължение на 5 астрономически часа изпълняваха, според регламента две задачи:

1. По зададено аксонометрично изображение на детайл и измервателни инструменти (линия с милиметрова скала) да се изпълни скица, включваща проекции, размери и грапавост. Размерите се измерват от изображението, което представлява стандартна правоъгълна изометрия (коефициентите на изменение по трите оси са 1).

2. По даден чертеж на общия вид да се изработи чертеж на детайл, включващ проекции, размери, гранични отклонения и грапавост.

Задачите се определят от националната комисия. Националният кръг се организира със съдействието на Технически университет - София. Нашите представителите  в олимпиадата получиха  грамоти от училището домакин, според регламента на ХХХVI олимпиада по Техническо чертане.

Участието в националния кръг на олимпиадата се явява и като втора представителна изява на клуб по интереси „Зная и умея да чертая”. Нека пожелаем успех на тези млади хора, коитои в условията на пандемия не изневериха на себе си и продължиха да се занимават и усъвършенстват в областта на техническите науки!

Във втората състезателна група на олимпиадата се явиха общо 109 ученици от страната. Николай Каишев получи 139 точки и оценка отличен (5,75).


Поздравления!

инж. Зорница Минчева