Приключи обучението по информационни технологии и дигитални компетенции Печат
Неделя, 25 Юни 2017 12:38През месец юни 2017 г. учителите от ПГ по ЛПС – Свищов преминаха опреснителен курс по информационни технологии и дигитални компетенции по проект 2016-1-BG01-KA101-023476 „Електронното обучение – нов подход за преподаване и учене” по Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани", Сектор "Училищно образование”. Курсът се проведе в Център за професионално обучение – Учебна база „Проф. Бъров” към СА „Д. А. Ценов”-Свищов.

Основната цел на това сертификационно обучение е актуализиране и разширяване на знанията и уменията на учителите и придобиването на нови дигитални компетентности за работа в Интернет-среда. Продължителността на обучението е 20 уч. часа за периода 1-16 юни 2017 г. с лектор: гл.ас. д-р Мария Ташкова. Учителите от ПГ по ЛПС – Свищов опресниха и актуализираха знанията си за работа с ОС Windows с основен акцент върху програмите за текстообработка (MS Word), електронни таблици (MS Excel) и презентации (MS Power Point), състоящи се в софтуерния пакет Microsoft Office. В края на обучението се обърна внимание на принципите на работа с файлове в Интернет-среда.

На 16 юни 2017 г. учителите от ПГ по ЛПС – Свищов положиха успешно сертификационен изпит. Сертификатите за проведеното обучение по проекта бяха връчени тържествено на 23 юни 2017 г.

К. Байрактаров