24.05.2019, 21:48 ч.

Bulgarian English French German Greek Italian Portuguese Romanian Russian Serbian Spanish

Коя от предложените за учебната 2017-2018 в СПГ "Ал. Константинов" професии бихте избрали?

Коя от предложените за учебната 2017-2018 в СПГ "Ал. Константинов" професии бихте избрали?
Професия "Техник на компютърни системи" - прием след 7 клас
8  17.8%
Професия "Готвач" - прием след 8 клас
7  15.6%
Професия "Ресторантьор", специалност "Кетъринг" - прием след 7 клас
6  13.3%
Професия "Техник по транспортна техника" - прием след 7 клас
5  11.1%
Професия "Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации" - прием след 8 клас
5  11.1%
Професия "Моделиер-технолог на облекло" - прием след 7 клас
4  8.9%
Професия "Монтьор на селскостопанска техника"- прием след 8 клас (дуално обучение)
4  8.9%
Избрал/а съм друго училище
3  6.7%
Професия "Строител" - прием след 8 клас (дуално обучение)
2  4.4%
Професия "Оператор в производството на облекло" - прием след 8 клас
1  2.2%
Нито една от посочените
0  0%
Няма да кандидатствам
0  0%

Брой гласували  :  45
Първо гласуване  :  Вторник, 02 Май 2017 21:44
Последно гласуване  :  Понеделник, 21 Януари 2019 11:09


Банер
Банер
Банер

Важни новини

Ученически практики

Професионална гимназия по лека промишленост и строителство – Свищов участва в изпълнението на ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.07-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. За повече информация: тук


Свищовска професионална гимназия "Ал. Константинов" * Aleko Konstantinov Svishtov Vocational School